ASHIHARA KARATE - FREDERIKSBERG

 

BØRN TIRSDAG

Hold for børn fra 8 til ca. 10 år, blandet piger og drenge. Vi bruger nogen tid på leg, fysisk samarbejde, samt gensidig respekt og holddisciplin. Desuden træner vi grundlæggende karate teknikker, herunder det pensum der skal til for at gå til gradueringer.

På børnholdene går man typisk til graduering 2-3 gange årligt og der kan gradueres til og med blåt bælte (6 gradueringer fra hvidt bælte). I kan se eksempler på noget af vores pensum her: soshin kata 1 og kihon kata 1.

Ønsker man at blive optaget på børneholdene kan man skrive sig på ventelisten.

pil HVEM UNDERVISER?
Mads Wibroe er ansvarshavende instruktør på holdet.

 

KALENDER