ASHIHARA KARATE - FREDERIKSBERG

 

OM KLUBBEN

pil GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er karateskolens øverste administrative organ. Der afholdes generalforsamling en gang om året, hvor bestyrelsen vælges. Ashihara Karate Frederiksbergs vedtægter, der er besluttet på generalforsamlingen, kan til enhver tid rekvireres på post@ashihara-frederiksberg.dk

pil BESTYRELSE
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling. Den består af Branch Chief, formand, kasserer, sekretær og 3-4 menige medlemmer.

Se bestyrelsens sammensætning

pil INSTRUKTØRER
Skolens instruktører under ledelse af Branch Chief forbereder og planlægger undervisningen året igennen. Flere af instruktørerne i klubben har været på træningsophold på hovedskolen i Japan.

Se klubbens instruktører

pil FRIVILLIG INDSATS
Der er ingen i Ashihara Karate Frederiksberg, der modtager løn. Al arbejdskraft foregår på frivillig basis.

pil NIKO
Ashihara Karate Frederiksberg er medlem af NIKO (New International Karate Organization), der er en verdensomspændende organisation kun bestående af Ashihara skoler. Hovedsædet - Honbu - ligger i Matsuyama, Japan.

pil DAO
I Danmark er der Ashihara-skoler fordelt over det meste af landet. Disse skoler er organiseret i DAO (Dansk Ashihara Organisation).

pil FIU
Ashihara Karate Frederiksberg er medlem af Frederiksberg Idræts Union
(læs mere her: www.fiu-frederiksberg.dk)

pil DAI
Vi er også medlem af Dansk Arbejder Idrætsforbund
(læs mere her: www.dai-sport.dk)

pil BØRNEATESTER
I Ashihara Karate Frederiksberg har vi børneattester på alle instruktører og ledere, der har kontakt med børn i foreningen.

 

KALENDER

    Nyheder