ASHIHARA KARATE - FREDERIKSBERG

 

GRADUERING

Graduering er en test, hvor man går op og viser et gradueringsråd, hvor langt man er nået med sin karatetræning. Alt efter hvilken bæltegrad man skal op til, er der forskellige ting, man skal kunne. Det er udspecificeret i et fastlagt pensum. Pensum for voksne ændres en smule hvert år, så man skal løbende være i dialog med sin instruktør om, hvad man kan forventes at skulle vise til næste graduering. Gradueringspensum indeholder typisk nogle basisteknikker (stående og gående basis), kombinationer, power-test, kataer og for de højere grader sabaki og kampe.

Man bør altid snakke med sin(e) instruktør(er) om, hvorvidt man er klar til at gå til graduering, før man melder sig til. Er man ikke det, venter man bare til næste gang, så man har lidt mere tid til at få lært det, man mangler.

pil BØRN
I Ashihara Karate Frederiksberg holder vi graduering for børn to gange om året (første lørdag i juni og første lørdag i december). Desuden kan børn gå til graduering, hvis de tager med på sommerlejr, der som regel ligger anden weekend i juli måned. Vi har et særligt børnepensum, der udleveres til børn og forældre, når barnet starter i klubben. Der er forskel på børne- og voksenpensum, da der er stor forskel på, hvor nemt man lærer karateteknikkerne og ikke mindst kataerne i forskellige aldre samt på hvor fysisk krævende gradueringen er. Læs mere om graduering og pensum for børn her.

pil VOKSNE
For voksne er der graduering 4 gange om året, nemlig anden lørdag i marts, på sommerlejren, anden lørdag i september og anden lørdag i december. Når man når til at skulle op til 2. kyu (brunt bælte) skal man ikke længere graduere i klubben men til fællesgraduering med resten af Ashihara-klubberne i Danmark. Det går på skift imellem klubberne, hvem der afholder fællesgradueringstræningerne, som man også skal deltage i som en del af gradueringen og selve fællesgradueringerne.

KALENDER