ASHIHARA KARATE - FREDERIKSBERG

 

GRADUERING FOR BØRN OG JUNIORER

I Ashihara Karate symboliserer bæltegraderne elevens indsats og karatefærdigheder. Gradueringerne er en form for test, hvor børnene kan opnå en ny bæltefarve, som så bæres efterfølgende. Graderne indtil det sorte bælte benævnes kyu-grader, og er de grader børn kan opnå. Man skal være fyldt 18 år for at kunne gå til op til 1. dan (sort bælte).

pil Gradueringspensum for børn og juniorer
I Ashihara Karate Frederiksberg har vi et særligt pensum til børn og juniorer. Heri står der præcis, hvad børnene skal kunne, når de skal til graduering. Nogle børn lærer det hurtigt, for andre tager det længere tid. Det er således ikke nogen selvfølge, at børn og juniorer skal til graduering, hver gang der bliver afholdt en i klubben. Pensumbogen bliver udleveret til børnene, når de starter i klubben, men kan også downloades her. Børnene skal kende etikette, regler og pensum til den grad de skal op til.

pil Gradueringsdatoer for børn og juniorer
Der afholdes graduering for børn og juniorer i slutningen af forårs- og efterårssæsonen, nærmere bestemt første lørdag i juni og første lørdag i december. Desuden kan de børn, der deltager på sommerlejren gå til graduering der - hvis de altså er klar til det. For at komme til graduering skal man have trænet 75% af de mulige træningsgange og derfor krydses der af efter hver træning. Der skal gå min. seks måneder mellem hver graduering alt efter bæltegraden.

Kun instruktører kan melde børn og juniorer til graduering.

Mød op 15-30 minutter før og sørg for at være klædt om til ren gi. Varm op før gradueringen starter.
Medbring vanddunk, gradueringsgebyr (100 kr), og for 9. kyu og opefter husk også benskinner.

 pil  Vigtig information om overgang til voksenhold
Overgangen fra juniorhold til voksenhold kan være svær.

Træningen på voksenholdet er noget mere fysisk hård og de tekniske krav mere udfordrende en på børne- og juniorholdene. For at lette overgangen og sikre den tekniske træning, rykker karatekaer flg. antal grader ned, når de skifter fra junior til voksenhold:
10.- 9. kyu Samme grad
8. - 6. kyu  1 grad ned
5. - 4. kyu  2 grader ned
3. - 1. kyu  3 grader ned

Er man fx 5A. Kyu (gul med 1 grøn streg) eller 5B. Kyu (gul med to grønne streger) når man skifter fra junior til voksenhold, stiller man på voksenholdet med blåt bælte med to gule streger (7. kyu) og går op til 6. kyu voksen pensum næste gang man går til graduering.

 

KALENDER